Hier begon het

29 oktober 2019 mocht ik mijn plan voor de duinvallei presenteren aan de adviescommissie “Duinvallei”. Met mijn idee voor de duinvallei wil ik een toegevoegde waarde voor de omgeving zijn. Door in de duinvallei dieren en mensen en met name kinderen dichter bij elkaar te brengen. Niet alleen het samenbrengen van mens en dier is een doel maar ook wil ik de omgeving veiliger maken doordat honden luisteren en welopgevoed zijn.

Met mijn plan zal ik een maatschappelijk belang dienen door de omgeving veiliger te maken en respect voor dieren aan te leren. Daarnaast zal het ook echt een eye-catcher zijn voor de duinvallei. Het veldje zal de gehele dag gebruikt worden; soms intensief doordat er trainingen plaatsvinden en soms rustig doordat alleen de schapen er rondlopen.

Locatie

De locatie is in de oude zanderij, tegenwoordig duinvallei genoemd. Het gaat om het stuk grond tegenover de Shell benzinepomp. Op het stukje land zullen de dingen duurzaam worden aangepakt.

Tijdlijn

Oktober 2019Presentatie plan aan de commissie.
Januari 2020Goedkeuring plan door commissie en het college. 
Maart 2020 Veld opgeruimd en ingezaaid.
April 2020Alle vergunningen zijn binnen, we kunnen van start!
Mei 2020Welkom schaapjes! Nu zijn we compleet.
Juni 2020De trainingen gaan van start op de nieuwe locatie.

Opbouw