NIEUW INITIATIEF DUINVALLEI

29 oktober 2019 heb ik mijn plan voor de duinvallei mogen presenteren aan de adviescommissie “Duinvallei”. Hieronder vind je het plan zoals ook gepresenteerd.

Wat voor speciale momenten zijn je als kind bijgebleven? Voor mij zijn dat de bijzondere momenten die ik samen met mijn ouders beleefde. Misschien herkennen jullie dit wel. Voor mij waren die momenten het voeren van de eendjes of samen naar de hertjes kijken. Tegenwoordig zal eendjes voeren nog wel gaan maar naar de hertjes wordt toch wat moeilijker omdat ook hier in Katwijk alles is volgebouwd. Waar zie je in Katwijk nog dieren rondlopen waar je even naar toe mag gaan of zie je de interactie tussen bijvoorbeeld een hond met een schaap als hij aan het schapen drijven is?

Met mijn idee voor de duinvallei wil ik een toegevoegde waarde voor de omgeving zijn. Door in de duinvallei dieren en mensen en met name kinderen dichter bij elkaar te brengen. Niet alleen het samenbrengen van mens en dier is een doel maar ook wil ik de omgeving veiliger maken doordat honden luisteren en welopgevoed zijn.

Locatie

De locatie is in de oude zanderij, tegenwoordig duinvallei genoemd. Het gaat om het stuk grond tegenover de Shell benzinepomp. Op het stukje land zullen de dingen duurzaam worden aangepakt.

Activiteiten

Gehoorzaamheidstraining
Bij de gehoorzaamheidstraining leer ik de mensen hoe ze zich moeten gedragen bij honden, wat de impact is van ons mensen op een hond. Ons gedrag veroorzaakt namelijk een reactie van de hond. Daarnaast leer ik mensen naar de hond te kijken om de signalen te herkennen en hoe ze daarop kunnen reageren. Mijn unieke manier van werken is dat ik dus de baasjes coach.

Sport en spel
Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld agility, speuren en eigenlijk alles wat de band tussen baasje en hond versterkt. Door intensief bezig te zijn met je hond verbeter je niet alleen je relatie met je hond maar de hond raakt ook alle overtollige energie kwijt wat weer ten goede komt aan de bestuurbaarheid van de hond. Daarbij vindt de hond het ook erg leuk. Sport en spel is voor de omgeving leuk, leerzaam en gaaf om naar te kijken.

Schapendrijftraining
Schapen drijven is een sport die op dit moment aan populariteit groeit. Baas en hond worden een eenheid die samen zorgen voor de schapen. Overal waar deze sport wordt beoefend staan mensen te kijken naar deze interactie en het is ook prachtig om te zien. In Katwijk bestaat deze training nog niet waardoor dit voor de duinvallei een aantrekkende werking op de omgeving zal hebben.

Op bezoek bij de schaapjes
Zoals ik hierboven al vertelde heb ik goede herinnering aan het voeren van eendjes en kijken naar de hertjes. Omdat deze herinnering zo dierbaar voor me is wil deze mogelijkheid ook bieden aan de kindjes en ouders in Katwijk. Daarom wil ik op gezette tijden de deuren van mijn plekje openstellen aan kinderen en ouders. Ze kunnen samen bij mijn schaapjes komen en ze aanraken en voeren (het voer verzorg ik want ze mogen geen brood).

Angsttraining (honden) en weerbaarheidstraining kinderen
Deze training is nog in ontwikkeling.

Doel van mijn plan

Met mijn plan zal ik een maatschappelijk belang dienen door de omgeving veiliger te maken en respect voor dieren aan te leren. Daarnaast zal het ook echt een eye-catcher zijn voor de duinvallei. Het veldje zal de gehele dag gebruikt worden; soms intensief doordat er trainingen plaatsvinden en soms rustig doordat alleen de schapen er rondlopen.

Overlast

Er zal geen overlast voor de omgeving zijn. Ook zullen er geen gehoorzaamheidstrainingen na 20.00 uur plaatsvinden.